Skip to main content

Pekeliling Dan Garis Panduan Akademik

Buku Panduan Akademik Fakulti

FakultiPautan
Fakulti Teknologi Maklumat & Komunikasi
Papar
Fakulti Kejuruteraaan Elektrik
Papar
Fakulti Kejuruteraan Elektronik Dan Kejuruteraan Komputer
Papar
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal
Papar
Fakulti Kejuruteraan Pembuatan
Papar
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Teknokeusahawanan
Papar
Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
Papar
Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal Dan Pembuatan
Papar

Polisi, Dasar, Peraturan & Garis Panduan berkaitan Akademik

Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Skim

DokumenTahunPautan
Skim Felow Dalaman

2016

Papar
Skim Perkhidmatan Pemeriksa Luar, Profesor Pelawat, Profesor Adjung, Profesor Tamu, Prof Madya Tamu, Pensyarah Tamu, Felo Tamu Dan Panel Penasihat Industri(IAP)

2019

Papar

Peraturan

DokumenTahunPautan
Peraturan Akademik Dan Panduan Sistem Peraturan Akademik Ijazah Sarjana Muda Dan Diploma

2018

Papar
Peraturan Dan Garis Panduan Pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Kerja(WBL) Di UTeM

2022

Papar
Peraturan Akademik Universiti: Prasiswazah

2019

Papar
Peraturan Akademik Universiti: Pascasiswazah

2023

Papar

Sistem Pengurusan Kualiti Pengajaran & Pembelajaran

DokumenTahunPautan
PK01 Penawaran Program Baharu Dan Semakan Semula Kurikulum

2020

Papar
PK02 Penawaran Kursus

2019

Papar
PK03 Perancangan Pengajaran

2020

Papar
PK04 Pelaksanaan Pengajaran Latihan Industri Dan Proses Penyediaan Kertas Soalan Peperiksaan Akhir

2020

Papar
PK05 Penyediaan Infrastruktur Dan Kemudahan Pengajaran

2021

Papar
PK25 Penilaian Pengajaran Dan Pembelajaran

2023

Papar
PK29 Akreditasi Penuh Program Akademik

2023

Papar

Polisi

DokumenTahunPautan
Polisi Latihan Industri

2011

Papar
Polisi Pembentukan Kurikulum

2011

Papar
Polisi Pengajaran dan Pembelajaran

2011

Papar
Polisi Pengambilan Pelajar

2011

Papar
Polisi Pengiktirafan Pengalaman dan Pembelajaran Terkumpul

2011

Papar
Polisi Program Pesisir

2011

Papar
Polisi Semakan Semula Kurikulum

2011

Papar
Polisi Penganugerahan Gelaran Profesor Emeritus

2017

Papar

Dasar & Garis Panduan

DokumenTahunPautan
Dasar Dan Garis Panduan e-pembelajaran UTeM

2016

Papar
Garis Panduan Pembangunan Program Akademik Universiti Awam Edisi Kedua (Program Baharu Dan Semakan Kurikulum)

2018

Papar
Garis Panduan Perlantikan Jawatankuasa Pengajian Program Akademik Utem(BOS)

2018

Papar
Garis Panduan Pelaksanaan Kursus Persediaan Pensijilan Profesional UTeM

2018

Papar
Garis Panduan Masa Pembelajaran Pelajar UTeM

2019

Papar
Garis Panduan E-Pembelajaran Dan E-Pentaksiran Di UTeM

2020

Papar
Peraturan Dan Garis Panduan Pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Kerja(WBL) Di UTeM

2022

Papar
Penambahbaikan Pemakaian Kerangka Kelayakan Malaysia MQF Edisi 2.0 UTeM

2021

Papar
Penyelarasan Perwakilan Kuasa Dokumen-Dokumen Di UTeM(MOU Dan MOA Akademik)

2021

Papar
Buku Panduan Penasihatan Akademik

2014

Papar
Proses Permohonan Program Akademik Baharu Prasiswazah Dan Pascasiswazah

2017

Papar
Pemakaian Buku Garis Panduan Mata Pelajaran Pengajian Umum(MPU)

2018

Papar
Pemakaian Kerangka MQF Edisi Kedua

2018

Papar
Garis Panduan Laluan Integrasi (Integrated Pathway) Sarjana Muda - Sarjana

2023

Papar
Garis Panduan Program Mobiliti Pelajar

2023

Papar

Manual Sistem Akademik

DokumenTahunPautan
Manual Modul Sijil Profesional Ver1.0

2022

Papar

Jabatan Pengajian Tinggi

JPT

DokumenTahunPautan
Garis Panduan Pembangunan Program Akademik Universiti Awam Edisi Kedua(Program Baharu Dan Semakan Kurikulum)

2019

Papar
National Education Code(NEC-2020)

2020

Papar
Halatuju Pendidikan Teknologi Kejuruteraan 2020-2025

2020 - 2025

Papar

Malaysian Qualifications Agency

MQA

DokumenTahunPautan
Standard Program(Yang Terkini)

2024

Papar
MQA - COPPA, COPIA, COPTPA(Yang Terkini)

2024

Papar
Kompilasi Dasar Jaminan Kualiti Pendidikan Tinggi(2009 - 2020) Edisi Ketiga

2009-2020

Papar
Dokumen Permohonan berkaitan MQA

2023

Papar
Dokumen Jaminan Kualiti MQA

2023

Papar
Guidelines To Good Practices: Programme Development And Delivery

2023

Papar
Guideline To Good Practices: Assessment Of Students

2023

Papar
Guideline To Good Practices: Quality Verification of Stand-Alone Micro-Credentials

2023

Papar